تاثیر زود ی بر مردان

درخواست حذف این مطلب

تاثیر زود ی بر مردان

تاثیر زود ی بر اعتماد به نفس مردان
 
آقایانی که دچار زود ی هستند هنگامی که میبینند قادر به همسرشان نیستند ، اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و نتیجه آن میشود که از رابطه با همسر دوری میکنند
چه بسا خانم هایی که به من  و همکاران پیام میدهند و شکایت میکنند از اینکه همسرشان حتی ماه ها از آنها دوری میکند
این دقیقا همان کاریست که نباید انجام دهند

هر چه تعداد رابطه و کمتر باشد ، زود ی تشدید میشود

لازم است اولا طرز فکر خود را در خصوص رابطه و ی ن تغییر دهید
بر خلاف تصور اکثر افراد ، رابطه ی تنها یکی از روشهای شدن میباشد ، بنا بر این آقایانی که زود ی دارند میتوانند با روشهای غیر ی که اتفاقا برای ن لذت بخش تر و را سهل تر میکند همسر خود را کنند
نظیر رابطه دهای ، رابطه ی ، افزایش زمان معاشقه
دوم اگر درتحریک پذیری مشکلی ندارید  تعداد دفعات را افزایش دهید

هر چه در طول هفته بیشتر داشته باشید ، مدت زمان افزایش پیدا میکند

 
سوم ابتدا زن باید شود و سپس آقا ، فکر اینکه باید همزمان شوید را از سر  بیرون کنید ، مکانزیم عملکرد ن و مردان متفاوت است بنا براین  همزمان شدن نیاز به تمرین دارد و البته ضرورتی هم ندارد

چرا نخست باید زن شود ؟

ن قابلیت های پیاپی را دارند ، یعنی بعد از شدن  میتوانند مجددا خیلی زود بعدی را تجربه کنند
 
اما مردان بعد از بدنشان  سست شده و  نیاز به بازسازی داشته و برای مدتی در ح تحریک نا پذیری به سر می برند ( ندارند )  که بسته به سن افراد از چند دقیقه تا چند ساعت یا حتی چند روز هم ممکن است زمان ببرد
بنا براین وقتی زن ابتدا شود مرد میتواند همواره رابطه را ادامه دهد
پس از مشکلی که دارید فرار نکنید و با آن مقابله کنید
برای درمان زود ی میتوانید از  اورولوژیست - مشاور و درمانگر راهنمایی بگیرید
مقاله از علی مجد ( محقق و پژوهشگر )
سایت تنظیم خانواده

 

رابطه
مشاوره ازدواج،مشاوره
آموزش شوئی
آموزشهای
مشاوره ،مشاوره آنلاین
 رابطه
رابطه
رابطه
امکانات فوق شامل یدارای سی دی مقالات سایت و مجموعه آموزشی زوج خوشبخت نیز می شود